Výsledky pokusů

Hnojiva naší výroby jsou certifikována a ověřována v Ústředním kontrolním a zkušební ústavu zemědělském v Brně, Mendelovou zemědělsko-lesnickou univerzitou Brno a Německým zkušebním ústavem GOTHA – Dr. Schmidt.

Veškeré testy potvrzují kvalitu našich hnojiv a v porovnání s konvenčními způsoby hnojení vykazují výrazně lepší výsledky.

Výsledky rozborů obsahu DUSÍKU v sušině
zrna ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)
Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

Výsledky rozborů obsahu FOSFORU
v sušině zrna ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)
Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

Dusík, zrna pšenice, karolinum CUPRISTIM - fosfor, pšenice, karolinum

Výsledky rozboru osahu MĚDI v sušině
zrna ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)
Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

Výsledky rozborů obsahu DUSÍKU v sušině
slámy ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)
Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

CUPRISTIM - Cu - zrno pšenice, karolinum CUPRISTIM - dusík, sušina slámy, ozimne karolinum2

Výsledky rozborů obsahu FOSFORU
v sušině slámy ozimé pšenice Karolinum
(NPK x PK + CUPRISTIM)
Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

Výsledky rozboru obsahu MĚDI v sušině
slámy ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)
Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

CUPRISTIM - fosfor, sušine slámy, ozimne karolinum2 CUPRISTIM - Cu, sušine slámy, ozimne karolinum2

Porovnání účinku hnojiva SULFIKA SNP na jakostní parametry – SDS test u oz.pšenice (HEYL) 1. varianta SULFIKA SNP 5 kg/ha + 50 % fungicid 2. varianta bez hnojiva + 100 % fungicid Zdroj: GOTHA – Dr. Schmidt, Německo                                         

Porovnání účinku hnojiva SULFIKA SNP
na velikost pádového čísla u oz.pšenice (HEYL) 1. varianta SULFIKA SNP 5 kg/ha + 50 % fungicid 2. varianta bez SULFIKA SNP + 100 % fungicid Zdroj: GOTHA – Dr. Schmidt, Německo                                          
                                    

Porovnání účinku hnojiva SULFIKA SNP na jakostní parametry - SDS test u oz.pšenice Porovnání účinku hnojiva SULFIKA SNP na velikost pádového čísla u oz.pšenice

Vliv hnojiva FUMAG NK + Ca na výnos
jarního ječmene (JERSEY)
Místo: AGRO Bystrovany
Termín aplikace: 2. 6. 2003 DC – 45
Zdroj: MZLU Brno – Dr. Ing. Hřivna        

Vliv hnojiva FUMAG NK + Ca na produkci
škrobu v jarním ječmeni (JERSEY)
Místo: AGRO Bystrovany
Termín aplikace: 2. 6. 2003 DC – 45
Zdroj: MZLU Brno – Dr. Ing. Hřivna

Vliv hnojiva FUMAG NK + Ca na výnos jarního ječmene (JERSEY) Vliv hnojiva FUMAG NK + Ca na produkci škrobu v jarním ječmeni (JERSEY)

Výsledky aplikace listového hnojiva KLOMAG + NCu na výnos oz.pšenice (Samanta) Zdroj: MZLU Brno – Dr. Ing. Hřivna a Prof. Ing. Richter, DrSc

Výsledky aplikace SULFIKA SNP a SULFIKA 50 S na obsah síry v sušině oz.řepky (LIRAJET) Zdroj: ÚKZÚZ Brno                            

Výsledky aplikace listového hnojiva KLOMAG + NCu na výnos oz.Pšenice Výsledky aplikace SULFIKA SNP a SULFIKA 50 S na obsah síry v sušině oz.Řepky(LIRAJET)

Porovnání účinku hnojiva SULFIKA SNP
na velikost výnosu u oz.pšenice (HEYL)
1. varianta SULFIKA SNP 5 kg/ha + 50 % fungicid 2. varianta bez hnojiva + 100 % fungicid Zdroj: GOTHA – Dr. Schmidt, Německo

Výnos u oz.řepky (BRISTOL) po aplikaci
KLOMAG + SNB 2x2 kg/ha ke kontrole Lokalita: AGRO Bystrovany Zdroj: MZLU Brno – Prof. Ing. Richter, DrSc.           

Porovnání účinku hnojiva SULFIKA SNP na velikost výnosu u oz.pšenice2 Výnos u oz.řepky (BRISTOL) po aplikaci KLOMAG

Ochranný efekt listového hnojiva KLOMAG+SNB na % napadení u oz.řepky (PRONTO)
Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Říha, CSc.

 Ochranný efekt listového hnojiva KLOMAG+SNB na zdravotní stav u oz.řepky (PRONTO)

Vliv listového hnojiva SULFIKA SNP na výnos oz.řepky Místo: AGD Jevišovice (SPZO Praha)

Vliv listového hnojiva SULFIKA SNP na výnos oz.řepky Místo: Jizerka a.s., Jizerní Vtelno
(SPZO Praha)

Vliv listového hnojiva SULFIKA SNP na výnos oz..Řepky AGD Jevišovice Vliv listového hnojiva SULFIKA SNP na výnos oz.Řepky Jizerka a.s.

Výsledky pokusů s listovými hnojivy v oz.řepce – čistý zisk/ha
Zdroj: SPZO Praha 2006

Výsledky pokusů s LH v oz.řepce - čistý zisk

Porovnání vlivu hnojiv KLOMAG a FUMAG na výnos brambor, podíl malých hlíz a podíl napadení hlíz ve skládce t/ha – % napadení – 1000 ks/ha Zdroj: AGROEKO Žamberk – Ing. Dostál, CSc.

Porovnání vlivu hnojiv KLOMAG a FUMAG na výnos brambor velikost hlíz a zdravotní stav

Výsledky půdní aplikace hnojiva SULFIKA 50 S na výnos hlávkové kapusty (VERTUS), dávka 25 kg/ha Zdroj: ÚKZÚZ Brno

Hodnocení obsahu Zn v mg/kg u kukuřice CEMILK 222: KLOMAG Zn (citrát) x KLOMAG Zn (chelát) Zdroj: ÚKZÚZ Brno

Výsledky půdní aplikace hnojiva SULFIKA 50 S na výnos hlávkové kapusty (VERTUS)

  

Hodnocení obsahu Zn v mg-kg u kukuřice CEMILK 222 KLOMAG Zn (citrát) x KLOMAG Zn (chelát)

 

Hodnocení sušiny v % u kukuřice CEMILK 222: KLOMAG Zn (citrát) x KLOMAG Zn (chelát) Zdroj: ÚKZÚZ Brno              

Hodnocení obsahu Mg v % u kukuřice CEMILK 222: KLOMAG Zn (citrát) x KLOMAG Zn (chelát) Zdroj: ÚKZÚZ Brno

Hodnocení sušiny v % u kukuřice CEMILK 222 KLOMAG Zn (citrát) x KLOMAG Zn (chelát) Hodnocení obsahu Mg v % u kukuřice CEMILK 222 KLOMAG Zn (citrát) x KLOMAG Zn (chelát)

Hodnocení obsahu Mg v % u kukuřice CEMILK 222: KLOMAG Zn (citrát) x KLOMAG Zn (chelát) Zdroj: ÚKZÚZ Brno

Vliv LAMAG+Ca I. podle koncentrace na odolnost proti strupovitosti u jablek odrůdy Golden

 Účinek LAMAG+Ca II. podle koncentrace na odolnost proti strupovitosti u jablek odrůdy Golden Delicious Zdroj: VÚO Holovousy – Ing. Lánský

 Vliv LAMAG+Ca II. podle koncentrace na odolnost proti strupovitosti u jablek odrůdy Golden

Účinek SULFIKA SNP 5 kg/ha na výnos sušiny  v kg/ha u kukuřice (KUXAR) Zdroj:W.Hiegesberger, Ragelsdorf 13, St.Pölten/Rakousko

Účinek SULFIKA SNP 5 kg/ha na obsah
sušiny v % Sklizeň: 11. 11. 2002, plocha: 2464 m2 Zdroj: W. Hiegesberger, Ragelsdorf 13, St.Pölten / Rakousko

Graf - Účinek SULFIKA SNP 5 kg-ha na výnos sušiny v kg-ha u kukuřice (KUXAR) Vliv LH SULFIKA SNP 5 kg-ha na obsah sušiny u kukuřice (KUXAR)

Výsledky s hnojivy KLOMAG a FUMAG
na obsah redukujících cukrů v bramborách
(odrůda KARIN)
Zdroj : EKO–LAB Žamberk                        

Výsledky s hnojivy KLOMAG a FUMAG
na obsah redukujících cukrů v bramborách
(odrůda ASTERIX)
Zdroj: EKO–LAB Žamberk

Výsledky s hnojivy KLOMAG a FUMAG na obsah redukujících cukrů v bramborách (odrůda KARIN) Výsledky s hnojivy KLOMAG a FUMAG na obsah redukujících cukrů v bramborách (odrůda ASTERIX)

Napadení v % – Peronospora – listy u révy vinné po aplikaci hnojiv LAMAG a LAMAG + Ca Zdroj: VÚV Bratislava – Ing. Vanek, CSc.                                

Napadení v % – Peronospora – bobule u révy vinné po aplikaci hnojiv LAMAG a LAMAG + Ca Zdroj: VÚV Bratislava – Ing. Vanek, CSc.

Napadení v % - Peronospora - listy (Falscher Mehltau) Napadení v % - Peronospora - bobule (Falscher Mehltau) - réva

Napadení v % – Oidium – listy u révy vinné po aplikaci hnojiv LAMAG a LAMAG + Ca Zdroj: VÚV Bratislava – Ing. Vanek, CSc.                               

Napadení v % – Oidium – bobule u révy vinné po aplikaci hnojiv LAMAG a LAMAG + Ca Zdroj: VÚV Bratislava – Ing. Vanek, CSc.

Napadení v % - Oidium - listy (Echter Mehltau) - réva Napadení v % - Oidium - bobule (Echter Mehltau) - réva

Napadení v % – Botritis – bobule u révy vinné po aplikaci hnojiv LAMAG a LAMAG + Ca Zdroj: VÚV Bratislava – Ing. Vanek, CSc

Cukernatost v % u révy vinné po aplikaci hnojiv LAMAG a LAMAG + Ca Zdroj: VÚV Bratislava – Ing. Vanek, CSc.

Napadení v % - Botritis - bobule - réva Cukernatost v  % - réva

Obsah bóru v sušině oz.řepky (LIRAJET)
po aplikaci listového hnojiva CARBONBOR
Zdroj : ÚKZÚZ Brno

Životnost rostlin oz.pšenice (BARYTON)
po zimě po podzimní aplikaci listového
hnojiva CUPRISTIM
Zdroj : ÚKZÚZ Brno

Bez názvu 1 Bez názvu 1

Výsledky pokusů s listovými hnojivy
v oz.řepce – výnos v %
Zdroj: SPZO Praha 2006

Výsledky pokusů s LH v oz. řepce 

KLOFÁČ, spol. s r.o.
listová hnojiva
výroba, prodej, distribuce
Dolní 680
588 32 Brtnice

tel.:00420 567 216 369,
00420 603 274 778
info@klofac-hnojiva.eu