LAMAG Vápník Jablka

FUMAG Cu + SULFIKA SNP Zn výnos pšenice

FUMAG NK – Ca Výnos jarního ječmene

SULFIKA SNP výnos pšenice

CARBONBOR Q + FUMAG 6 NK-SB řepka

CARBONBOR Zn + Cu + S pšenice

FUMAG NK – Ca škrob v ječmeni

SULFIKA SNP Obsah síry

LAMAG Vápník peronospora réva

LAMAG Vápník cukernatost réva

DUSÍK NPK + CUPRISTIM

img-graf-7-2

img-graf-7-1

img-graf-5

img-graf-6

img-graf-4

img-graf-2

img-graf-3

img-graf-1