CARBON Fe–P

Rozsah a způsob použití

CARBON Fe–P je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu železa a se současným dodáním fosforu, síry, dusíku a uhlíku. Železa je v půdách většinou dostatek. Přesto se může projevit jeho nedostatek v rostlinách známou chlorózou, často způsobenou nadbytkem vápníku. Chlorózy jsou nebezpečné zejména pro jádroviny, peckoviny, vinnou révu, jahody a bobuloviny. Fosfor má pozitivní vliv na celkový růst rostlin, zejména na tvorbu energie, při zakládání a tvorbě květů a semen. Uhlík má vliv na dynamiku fotosyntézy, tvorbu cukrů a aminokyselin.

Železo Fe - 8 %
Síra S - 6 %
Fosfor P2O5 - 4 %
Dusík N - 3 %
Uhlík C - 1 %
Hustota 1,35 kg/l
pH 1 - 3

Balení

Jednoletá:

 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Pšenice
 • Slunečnice
 • Zelenina

Vytrvalá:

 • Bobuloviny
 • Jahody
 • Jeteloviny
 • Lesní porosty a školky
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin.
Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, mimo měďnatých přípravků, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

1-2 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,1-0,5 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek. Dávku lze ředit vodou od 200 l do 1000 l dle typu postřikovače. Doporučená aplikace 1-3x za vegetaci.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 5021