CALCIOSTIM® Si + K

Rozsah a způsob použití

CALCIOSTIM Si+K je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu vápníku, křemíku a draslíku. Hnojivo nachází uplatnění především v obilovinách, olejninách, luskovinách, révě vinné, ovocných stromech, plodové zelenině, lesních porostech. Vápník významně ovlivňuje tvorbu a růst kořenů, zvláště kořenového vlášení, výrazně působí na vyšší odolnost proti opadu květů. U jablek při nedostatku vápníku dochází k tzv. fyziologické hnědé skvrnitosti jablek (pihovitosti). U rajčat nedostatek vápníku způsobuje zasychání a hnilobu rajčat. Vápník též pozitivně ovlivňuje kvalitu skladovaného ovoce a zeleniny. Křemík má pozitivní vliv na pevnost buněčných stěn a zvyšuje odolnost proti poléhání obilovin. Draslík má pozitivní vliv na vodní režim v rostlinách a na vyzrávání dřeva u ovocných stromů a révy vinné.

Vápník CaO - 15 %
Křemík SiO2 - 5 %
Draslík K2O - 2 %
Hustota 1,35 kg/l
pH 8 - 10

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Mák
 • Oves
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Žito

Vytrvalá:

 • Bobuloviny
 • Lesní porosty a školky
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

2 – 2,5 l/ha
Doporučená koncentrace: 0,1 % – 1,0 % dle stavu a citlivosti plodin. Dávku lze ředit vodou od 200 l do 1000 l dle typu postřikovače. Doporučená aplikace 1 – 3 za vegetaci.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +30°C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 4681

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.