Výsledky testů

Hnojiva naší výroby jsou certifikována a ověřována v Ústředním kontrolním a zkušební ústavu zemědělském v Brně, Mendelovou zemědělsko-lesnickou univerzitou Brno a Německým zkušebním ústavem GOTHA – Dr. Schmidt.

Veškeré testy potvrzují kvalitu našich hnojiv a v porovnání s konvenčními způsoby hnojení vykazují výrazně lepší výsledky.

Účinek hnojiv CARBON

Výsledek pokusů s listovými hnojivy v oz. řepce – výnos v %

Zdroj: SPZO

Vliv aplikace CARBONBOR Zn + Cu + S na výnos pšenice oz.

Zdroj: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

Účinek hnojiva CUPRISTIM CS

Výsledky rozborů obsahu DUSÍKU v sušině
zrna ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)

Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D

Výsledky rozborů obsahu FOSFORU
v sušině zrna ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)

Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

Výsledky rozboru obsahu MĚDI v sušině
zrna ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)

Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

Výsledky rozboru obsahu DUSÍKU v sušině slámy ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)

Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

Výsledky rozborů obsahu FOSFORU
v sušině slámy ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)

Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

Výsledky rozborů obsahu MĚDI
v sušině slámy ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)

Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

Účinek hnojiv LAMAG

Cukernatost v % u révy vinné po aplikaci LAMAG Vápník

Zdroj: VÚV Bratislava – Ing. Vanek, CSc.

Napadení v % peronosporou na listech révy vinné po aplikaci LAMAG Vápník

Zdroj: VÚV Bratislava – Ing. Vanek, CSc.

Účinek LAMAG Vápník podle koncentrace na odolnost proti strupovitosti u jablek odrůdy Golden Delicious.

Zdroj: VÚO Holovousy – Ing. Lánský

Účinek hnojiv FUMAG

Vliv hnojiva FUMAG NK – Ca na výnos jarního ječmene (Jersey)

Zdroj: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

Vliv hnojiva FUMAG NK – Ca na produkci škrobu v jarním ječmeni (Jersey)

Zdroj: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

Výsledek pokusu aplikace FUMAG 6NK – Cu a SULFIKA SNP + Zn na výnos pšenice oz.

Zdroj: prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

Účinek hnojiv SULFIKA

Porovnání účinku hnojiva SULFIKA SNP na velikost výnosu u oz. pšenice (Heyl)

Zdroj: GOTHA – Dr. Schmidt, Německo

Výsledky aplikace SULFIKA SNP na obsah síry v sušině oz. řepky (Lirajet)

Zdroj: ÚKZUZ Brno