Výsledky testů

Hnojiva naší výroby jsou certifikována a ověřována v Ústředním kontrolním a zkušební ústavu zemědělském v Brně, Mendelovou zemědělsko-lesnickou univerzitou Brno a Německým zkušebním ústavem GOTHA – Dr. Schmidt.

Veškeré testy potvrzují kvalitu našich hnojiv a v porovnání s konvenčními způsoby hnojení vykazují výrazně lepší výsledky.

Výsledky rozborů obsahu DUSÍKU v sušině
zrna ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)
Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D

Výsledky rozborů obsahu FOSFORU
v sušině zrna ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)
Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

Výsledky rozboru osahu MĚDI v sušině
zrna ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)
Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

Výsledky rozboru obsahu DUSÍKU v sušině slámy ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)
Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

Výsledky rozborů obsahu FOSFORU
v sušině slámy ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)
Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

Výsledky rozborů obsahu MĚDI
v sušině slámy ozimé pšenice Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM)
Zdroj: ÚKZÚZ Brno – Ing. Smatanová, Ph.D.

 

Účinek LAMAG Ca před a poté

Účinek LAMAG + Ca podle koncentrace na odolnost proti strupovitosti u jablek odrůdy Golden Delicious. Zdroj: VÚO Holovousy – Ing. Lánský