Vápnění

Společnost KLOFÁČ, spol. s r.o. zajišťuje od roku 1994 služby zemědělcům v aplikaci vápenatých hnojiv.

Za celou dobu bylo povápněno přes 40 000 ha půd, převážně na Vysočině. Z vápenatých hnojiv dodáváme vápenec z CARMEUSE s.r.o. Mokrá a Prachovice, nebo vápnitý dolomit z Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. Aplikace hnojiv se provádí pomocí traktoru CASE a tažného bezúletového rozmetadla.

vápnění case                        vápnění case