CALCIOSTIM® Zn

Rozsah a způsob použití

CALCIOSTIM® Zn je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu vápníku a zinku. Hnojivo nachází uplatnění především v obilninách, olejninách, luskovinách, révě vinné, ovocných stromech, chmele, zelenině, lesních porostech. Vápník významně ovlivňuje tvorbu a růst kořenů, zvláště kořenového vlášení, výrazně působí na vyšší odolnost proti opadu květů. U jablek při nedostatku vápníku dochází k tzv. fyziologické hnědé skvrnitosti jablek (pihovitosti). U rajčat nedostatek vápníku způsobuje zasychání a hnilobu rajčat. Vápník též pozitivně ovlivňuje kvalitu skladovaného ovoce a zeleniny. Zinek má pozitivní vliv na tvorbu kořenového systému, zvyšuje intenzitu fotosyntézy a podílí se na zvýšení odolnosti proti negativním vlivům (sucho, kroupy, poškození pesticidy aj.).

Vápník CaO - 15 %
Zinek Zn - 5 %
Hustota 1,4 kg/l
pH 9 - 11

Balení

Jednoletá:

 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Len
 • Mák
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Žito

Vytrvalá:

 • Bobuloviny
 • Chmel
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

2–2,5 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,1–1 % dle s tavu a citlivosti rostlin. Dávku lze ředit vodou od 200 l do 1000 l dle typu postřikovače. Doporučená aplikace 1–3x za vegetaci.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 4642

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.