CARBON Cu–Si

Rozsah a způsob použití

CARBON Cu–Si je listové hnojivo s kurativním účinkem s možností odstranění latentního i zjevného deficitu mědi a se současným dodáním křemíku, síry a uhlíku. Měď je složkou proteinu v chloroplastu, má pozitivní vliv na stabilitu chlorofylu, podílí se na redukci nitrátů v rostlinách. Velmi pozitivní vliv má u vikvovitých rostlin na fixaci vzdušného dusíku. Křemík má pozitivní vliv na zdravotní stav rostlin a na zvýšení odolnosti proti poléhání (zpevnění buněčných stěn). Uhlík má pozitivní vliv na dynamiku fotosyntézy, tvorbu cukrů a aminokyselin. CARBON Cu–Si je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin. Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Křemík SiO2 - 1 %
Měď Cu - 4 %
Síra S - 2 %
Uhlík C - 4 %
Hustota 1,1 kg/l
pH 8,5 - 10,5

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Oves
 • Pšenice
 • Slunečnice
 • Zelenina
 • Žito

Vytrvalá:

 • Chmel
 • Jeteloviny
 • Lesní porosty a školky
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

1,5–2,5 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,25–1 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek. Dávku lze ředit vodou od 200 l do 1000 l dle typu postřikovače. Doporučená aplikace 1–3x za vegetaci.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +7 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 4186