CARBON Energo®

Rozsah a způsob použití

CARBON Energo® je listové hnojivo s kurantním účinkem s možností odstranění latentního i zjevného deficitu křemíku a se současným dodáním uhlíku. Křemík má pozitivní vliv na zdravotní stav rostlin a na zvýšení odolnosti proti poléhání (zpevnění buněčných stěn). Uhlík má pozitivní vliv na dyamiku fotosyntézy, tvorby cukrů a amjinpokyselin. CARBON Energo® je možno použít pro všechny druhy jednoletých a víceletých plodin.

Draslík K2O - 1 %
Dusík N - 4 %
Křemík SiO2 - 3 %
Uhlík C - 10 %
Hustota 1,15 kg/l
pH 10,5 - 12,5

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Hořčice
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Mák
 • Oves
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Žito

Vytrvalá:

 • Bobuloviny
 • Jahody
 • Lesní porosty a školky
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzívníního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

0,51 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,10,5 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínekDávku lze ředit vodou od 200 l do 1000 l dle typu postřikovače. Doporučená aplikace 1–2x za vegetaci.

Skladování

Přípravek se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech při teplotě od +5 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 3964

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.