CARBON Fe–Si

Rozsah a způsob použití

CARBON Fe–Si je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu železa a se současným dodáním křemíku, síry, dusíku a uhlíku. Železa je v půdách většinou dostatek. Přesto se může projevit jeho nedostatek vrostlinách známou chlorózou, často způsobenou nadbytkem vápníku. Chlorózy jsou nebezpečné zejména pro jádroviny, peckoviny, vinnou révu, jahody a maliny. Křemík má pozitivní vliv na zdravotní stav rostlin a na zvýšení odolnosti proti poléhání (zpevnění buněčných stěn). Uhlík má pozitivní vliv na dynamiku fotosyntézy, tvorbu cukrů a aminokyselin.

Železo Fe - 8 %
Síra S - 6 %
Křemík SiO2 - 1 %
Dusík N - 2 %
Uhlík C - 1 %
pH 1 - 3

Balení

Jednoletá:

 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Luskoviny
 • Pšenice
 • Slunečnice
 • Zelenina

Vytrvalá:

 • Bobuloviny
 • Jahody
 • Jeteloviny
 • Lesní porosty a školky
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, mimo měďnatých přípravků, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

0,5–1 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,1–0,25 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek. Dávku lze ředit vodou od 200 l do 1000 l dle typu postřikovače. Doporučená aplikace 1–3x za vegetaci.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 4905