CARBON P–Si

Rozsah a způsob použití

CARBON P-Si je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu fosforu a se současným dodáním křemíku a uhlíku. Fosfor je nepostradatelný prvek jak pro přenos energie, tak pro další nezbytné biochemické reakce ovlivňující zejména tvorbu semen. Na nedostatek fosforu jsou nejcitlivější rostliny v rané fázi růstu. Křemík má pozitivní vliv na pevnost buněčných stěn a zvyšuje odolnost proti poléhání obilovin. Uhlík má pozitivní vliv na dynamiku fotosyntézy, tvorbu cukrů a aminokyselin.

Fosfor P2O5 - 10 %
Křemík SiO2 - 2 %
Uhlík C - 1 %
Hustota 1,15 kg/l
pH 5 - 7

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Mák
 • Oves
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Zelenina
 • Žito

Vytrvalá:

 • Bobuloviny
 • Jeteloviny
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

1,5–2 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,2–1 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek. Dávku lze ředit vodou od 200 l do 1000 l dle typu postřikovače. Doporučená aplikace 1–3x za vegetaci.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +7 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 4640