CARBON Si

Rozsah a způsob použití

CARBON Si je listové hnojivo s kurantním účinkem s možností odstranění latentního i zjevného deficitu křemíku a se současným dodáním draslíku a uhlíku. Křemík má pozitivní vliv na zdravotní stav rostlin a na zvýšení odolnosti proti poléhání (zpevnění buněčných stěn). Uhlík má pozitivní vliv na dynamiku fotosyntézy. CARBON Si je možno použít pro všechny druhy jednoletých a víceletých plodin.

Draslík K2O - 5 %
Křemík SiO2 - 15 %
Uhlík C - 1 %
Hustota 1,2 kg/l
pH 10,5 - 12,5

Balení

Jednoletá:

  • Brambory
  • Ječmen
  • Oves
  • Pšenice
  • Žito

Vytrvalá:

  • Lesní porosty a školky
  • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

0,5 – 1 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,1 % – 0,5 % dle stavu a citlivosti rostlin. Dávku lze ředit vodou od 200 l do 1000 l dle typu postřikovače. Doporučená aplikace 1 – 2 za vegetaci.

Skladování

Přípravek se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech při teplotě od +5 do +30°C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 3963