CARBON Zn

Rozsah a způsob použití

CARBON Zn je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu zinku a se současným dodáním uhlíku. CARBON Zn je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Zinek Zn - 10 %
Uhlík C - 4 %
Hustota 1,5 kg/l
pH 1 - 3

Balení

Jednoletá:

  • Brambory
  • Hořčice
  • Ječmen
  • Kukuřice
  • Mák
  • Pšenice
  • Řepka ozimá

Vytrvalá:

  • Chmel
  • Lesní porosty a školky
  • Réva vinná

Hnojivo má morforegulační účinek.
Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin.
CARBON Zn je možno kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

1–2 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,1–1 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 3353