CARBONBOR® K

Rozsah a způsob použití

CARBONBOR® K je listové hnojivo s kurativním účinkem s možností odstranění latentního i zjevného deficitu bóru a se současným dodáním draslíku a uhlíku. CARBONBOR® K je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Bór B - 10 %
Draslík K2O - 2,5 %
Uhlík C - 6 %
Hustota 1,4 kg/l
pH 7 - 9

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Hořčice
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Mák
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice

Vytrvalá:

 • Lesní porosty a školky
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

1–1,5 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,1–1 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek. Dávku lze ředit vodou od 200 l do 1000 l dle typu postřikovače. U rostlin náročných na bór a draslík se doporučuje aplikaci během vegetace 2–3x opakovat.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 3733

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.