CARBONBOR® K

Rozsah a způsob použití

CARBONBOR® K je listové hnojivo s kurativním účinkem s možností odstranění latentního i zjevného deficitu bóru a se současným dodáním draslíku a uhlíku. CARBONBOR® K je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Bór B - 10 %
Draslík K2O - 2,5 %
Uhlík C - 6 %
Hustota 1,4 kg/l
pH 7 - 9

Balení

Jednoletá:

  • Brambory
  • Cukrovka
  • Ječmen
  • Kukuřice
  • Mák
  • Pšenice
  • Řepka ozimá
  • Slunečnice

Vytrvalá:

  • Lesní porosty a školky
  • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

1 – 1,5 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,1 % – 1 % dle stavu a citlivosti rostlin. Dávku lze ředit vodou od 200 l do 1000 l dle typu postřikovače. U rostlin náročných na bór a draslík se doporučuje aplikaci během vegetace 2 – 3 opakovat.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 3733

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.