CARBONBOR® Mo

Rozsah a způsob použití

CARBONBOR® Mo je listové hnojivo s kurativním účinkem s možností odstranění latentního i zjevného deficitu bóru a se současným dodáním molybdenu a uhlíku. Bór má význam v látkovém a energetickém metabolismu rostlin. Zvyšuje odolnost proti nízkým teplotám. Molybden má pozitivní vliv při redukci nitrátů a při syntéze bílkovin. Uhlík má pozitivní vliv na dynamiku fotosyntézy, tvorbu cukrů a aminokyselin. CARBONBOR® Mo je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Bór B - 9,0%
Molybden Mo - 1,0%
Uhlík C - 7,0%
Hustota 1,35 kg/l
pH 7,0 – 9,0

Balení

Jednoletá:

  • Brambory
  • Cukrovka
  • Ječmen
  • Mák
  • Pšenice
  • Slunečnice

Vytrvalá:

  • Lesní porosty a školky
  • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

1,0 – 1,5 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,2 % – 1 % dle stavu a citlivosti rostlin. Doporučená aplikace 1 – 3 za vegetaci.

Obiloviny 1 l/ha
Olejniny a okopaniny 1,25 – 1,5 l/ha
Ovocné stromy 1 – 1,5 l/ha
Réva vinná 1 – 1,5 l/ha
Zelenina 1 – 1,5 l/ha
Lesní porosty 1 – 1,5 l/ha
Školky 1 – 1,5 l/ha

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +7 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 4217

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.