CARBONBOR® Mo

Rozsah a způsob použití

CARBONBOR® Mo je listové hnojivo s kurativním účinkem s možností odstranění latentního i zjevného deficitu bóru a se současným dodáním molybdenu a uhlíku. Bór má význam v látkovém a energetickém metabolismu rostlin. Zvyšuje odolnost proti nízkým teplotám. Molybden má pozitivní vliv při redukci nitrátů a při syntéze bílkovin. Uhlík má pozitivní vliv na dynamiku fotosyntézy, tvorbu cukrů a aminokyselin. CARBONBOR® Mo je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Bór B - 9 %
Molybden Mo - 1 %
Uhlík C - 7 %
Hustota 1,35 kg/l
pH 7,0 – 9,0

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Luskoviny
 • Mák
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Zelenina

Vytrvalá:

 • Jeteloviny
 • Lesní porosty a školky
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

1,0–1,5 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,2–1 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek. Doporučená aplikace 1–3x za vegetaci.

Obiloviny 1 l/ha
Olejniny a okopaniny 1,25–1,5 l/ha
Ovocné stromy 1–1,5 l/ha
Réva vinná 1–1,5 l/ha
Zelenina 1–1,5 l/ha
Lesní porosty 1–1,5 l/ha
Školky 1–1,5 l/ha

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +7 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 4217

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.