CARBONBOR® Q

Rozsah a způsob použití

CARBONBOR® Q je listové hnojivo s kurativním účinkem, s možností odstranění latentního i zjevného deficitu bóru a se součastným dodáním uhlíku. CARBONBOR® Q je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Bór B - 10 %
Uhlík C - 6 %
Hustota 1,35 kg/l
pH 7 - 9

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Hořčice
 • Kukuřice
 • Mák
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Zelenina

Vytrvalá:

 • Jeteloviny
 • Lesní porosty a školky
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

1–1,5 l/ha (oz.řepka: podzim 1,25 l/ha + jaro 1,25 l/ha).
Doporučená koncentrace: 0,1–1,0 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek.
U plodin náročných na bór se doporučuje aplikaci během vegetace 2–3x opakovat.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 2088

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.