CARBONBOR® Q

Rozsah a způsob použití

CARBONBOR® Q je listové hnojivo s kurativním účinkem, s možností odstranění latentního i zjevného deficitu bóru a se součastným dodáním uhlíku. CARBONBOR® Q je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Bór B - 10%
Uhlík C - 6%
Hustota 1,35 kg/l
pH 7 - 9

Balení

Jednoletá:

  • Brambory
  • Cukrovka
  • Ječmen
  • Kukuřice
  • Mák
  • Pšenice
  • Řepka ozimá
  • Slunečnice

Vytrvalá:

  • Lesní porosty a školky
  • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

1 – 1,5 l/ha (oz.řepka: podzim 1,25 l/ha + jaro 1,25 l/ha).
Doporučená koncentrace: 0,1% – 1,0% dle stavu a citlivosti plodin.
U plodin náročných na bór se doporučuje aplikaci během vegetace 2 – 3x opakovat.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +30°C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 2088

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.