CARBONBOR® Zn

Rozsah a způsob použití

CARBONBOR® Zn je listové hnojivo s kurativním účinkem, s možností odstranění latentního i zjevného deficitu bóru a zinku a se součastným dodáním uhlíku. CARBONBOR® Zn je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Bór B - 10 %
Uhlík C - 6 %
Zinek Zn - 2,5 %
Hustota 1,5 kg/l
pH 7 - 9

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Mák
 • Pšenice
 • Slunečnice

Vytrvalá:

 • Chmel
 • Jeteloviny
 • Lesní porosty a školky
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin.

Dávkování

1 – 1,5 l/ha. (oz.řepka: podzim 1,25 l/ha + jaro 1,25 l/ha, oz.pšenice: podzim 1 l/ha + jaro 1 l/ha, ječmen: 1 l/ha).
Doporučená koncentrace: 0,1 % – 1,0 % dle stavu a citlivosti plodin.
U plodin náročných na bór se doporučuje aplikaci během vegetace 2 – 3x opakovat.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +30°C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 3464

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.