CUPRISTIM CS

Rozsah a způsob použití

CUPRISTIM CS je listové hnojivo s kurativním a stimulačním účinkem, s možností odstranění latentního i zjevného deficitu mědi se součastným dodáním síry a uhlíku. CUPRISTIM CS je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin s limitem max. 400 g Cu/ha za vegetaci.

Měď Cu - 8 %
Síra S - 4 %
Uhlík C - 8 %
Hustota 1,3 kg/l
pH 8 - 10

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Květiny
 • Oves
 • Pšenice
 • Slunečnice
 • Žito

Vytrvalá:

 • Bobuloviny
 • Chmel
 • Lesní porosty a školky
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Hnojivo je možné aplikovat s dusíkatými kapalnými hnojivy, např. DAM 390, roztokem močoviny. Lze jej kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jejich výrobci.

Dávkování

1–2 l/ha. Dávku lze ředit vodou od 150 l do 1000 l dle typu postřikovače.
Doporučená koncentrace: 0,11 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek.
U rostlin náročných na měď se doporučuje aplikaci po 14–21 dnech opakovat.

Ozimá pšenice 1. aplikace na podzim (1 l/ha)
2. aplikace na jaře ve fázi konec odnožování až začátek metání (12 l/ha)
ostatní obiloviny od fáze odnožování až do začátku metání
slunečnice od 5. páru pravých listů do počátku kvetení
brambory od zapojení porostu do fáze kvetení
Jádroviny po odkvětu do fáze tvorby plodů
Réva vinná po odkvětu do fáze zaměkávání hroznů
Řepka ozimá počátek dlouživého růstu až do fáze kvetení
Cukrovka od zapojení porostu do fáze vrcholení růstu
Broskvoně před rašením pupenů

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 2465