FUMAG 6NK–Cu

Rozsah a způsob použití

FUMAG 6NK-Cu je listové suspenzní hnojivo s kurativním účinkem, s možností odstranění latentního i zjevného deficitu mědi se současným dodáním hořčíku, dusíku a draslíku. FUMAG 6NK-Cu je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Draslík K2O - 6 %
Dusík N - 6 %
Hořčík MgO - 12 %
Měď Cu - 1 %
pH 9,5 - 13,0

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Květiny
 • Oves
 • Pšenice
 • Slunečnice
 • Zelenina

Vytrvalá:

 • Bobuloviny
 • Chmel
 • Jahody
 • Lesní porosty a školky
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Hnojivo je možné aplikovat s dusíkatými kapalnými hnojivy, např. DAM 390, roztokem močoviny. Lze jej kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jejich výrobci. Jednotlivé typy Fumagů lze míchat vzájemně mezi sebou. Nelze míchat s hnojivy obsahujícími fosfor.

Dávkování

4–5 kg/ha hnojiva zředěné vodou v množství 200–800 l/ha podle typu postřikovače a stavu porostu.
U zeleniny a víceletých plodin doporučujeme aplikaci po 14–21 dnech opakovat.
Vícenásobná aplikace a vyšší koncentrace hnojiva zlepšuje zdravotní stav rostlin – fungicidní účinek.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních neporušených obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě
od +5 do +25 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 2765