FUMAG 6NK–SB

Rozsah a způsob použití

FUMAG 6NK-SB je listové suspenzní hnojivo s kurativním účinkem, s možností odstranění latentního i zjevného nedostatku bóru a zmírnění deficitu síry, se současným dodáním hořčíku, dusíku a draslíku. FUMAG 6NK - SB je určen k ošetření většiny druhů pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Bór B - 0,5 %
Draslík K2O - 6 %
Dusík N - 6 %
Hořčík MgO - 12 %
Síra S elementární - 20 %
pH 9,5 - 12,5

Balení

Jednoletá:

  • Brambory
  • Cukrovka
  • Hořčice
  • Květiny
  • Mák
  • Řepka ozimá
  • Slunečnice
  • Zelenina

Vytrvalá:

  • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu rostlin. Hnojivo je možné aplikovat s dusíkatými kapalnými hnojivy, např. DAM 390, roztokem močoviny. Lze jej kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jejich výrobci. Jednotlivé typy Fumagů lze míchat vzájemně mezi sebou. Nelze míchat s hnojivy obsahujícími fosfor.

Dávkování

4–5 kg/ha hnojiva zředěné vodou v množství 200–800 l/ha podle typu postřikovače a stavu porostu.
U víceletých plodin doporučujeme aplikaci po 14–21 dnech opakovat.
Vícenásobná aplikace a vyšší koncentrace hnojiva zlepšuje zdravotní stav rostlin – fungicidní účinek.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních neporušených obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +25 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 3158