FUMAG 6NK – Zn

Rozsah a způsob použití

FUMAG 6NK – Zn je suspenzní listové hnojivo s kurativním účinkem, s možností odstranění latentního i zjevného deficitu zinku, se současným dodáním hořčíku, dusíku a draslíku. Hořčík je základní složkou chlorofylu, který přeměňuje světelnou energii v chemickou a je nezbytnou živinou pro růst a vývoj rostlin. Zinek je důležitou součástí mnoha enzymů, ovlivňuje tvorbu růstových hormonů a metabolismus aminokyselin. Nedostatek zinku se projevuje na nejmladších částech rostlin - úzké drobné listy a krátké klasy. FUMAG 6NK – Zn je určen k ošetření většiny druhů pěstovaných jednoletých a víceletých plodin. Přednostní použití dle náročnosti na živiny: chmel, ozimá řepka, kukuřice, brambory, mák, ovocné stromy.

Draslík K2O - 6 %
Dusík N - 6 %
Hořčík MgO - 12 %
Zinek Zn - 10 %
pH 9,5 - 13,5

Balení

Jednoletá:

  • Cukrovka
  • Hořčice
  • Ječmen
  • Kukuřice
  • Mák
  • Pšenice
  • Slunečnice

Vytrvalá:

  • Bobuloviny
  • Chmel
  • Réva vinná

Předností tohoto hnojiva je vysoký a rychlý příjem zinku, který je umocněn jeho citrátovou formou, postupný příjem hořčíku, vysoké pH a zvýšení odolnosti proti houbovým chorobám. Při zjištění nedostatku hořčíku nebo zinku lze hnojivo aplikovat okamžitě a ošetření porostu opakovat po 10 – 14 dnech do odeznění příznaků. Hnojení se osvědčuje u většiny plodin v období intenzivního růstu plodin, doporučuje se po 7 – 21 dnech opakovat. Vícenásobná aplikace a vyšší koncentrace zlepšuje zdravotní stav rostlin – fungicidní účinek.

FUMAG 6NK – Zn lze aplikovat společně s dusíkatými kapalnými hnojivy, např. DAM 390, roztokem močoviny. Lze jej kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jejich výrobci. Jednotlivé typy Fumagů lze míchat vzájemně mezi sebou. Nelze míchat s hnojivy obsahujícími fosfor.

Dávkování

Jednoleté plodiny: 4 – 5 kg/ha, víceleté plodiny: 4 – 5 kg/ha.
Po 14 – 21 dnech doporučujeme aplikaci opakovat.
Doporučené dávky přípravku lze ředit vodou od 200 – 800 l/ha dle typu postřikovače a stavu porostu.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních neporušených obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +25 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 2728