FUMAG LAN

Rozsah a způsob použití

FUMAG LAN je listové suspenzní hnojivo s kurativním účinkem, s možností odstranění latentního i zjevného deficitu vápníku a bóru, při současném dodání hořčíku, dusíku, draslíku. FUMAG LAN je určen k ošetření většiny druhů pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Bór B - 0,2 %
Draslík K2O - 6 %
Dusík N - 12 %
Hořčík MgO - 12 %
Vápník CaO - 1,5 %
pH 8,5 - 10,5

Balení

Jednoletá:

 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Luskoviny
 • Mák
 • Slunečnice
 • Zelenina

Vytrvalá:

 • Bobuloviny
 • Jahody
 • Jeteloviny
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Hnojivo je možné aplikovat s dusíkatými kapalnými hnojivy, např. DAM 390, roztokem močoviny. Lze jej kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jejich výrobci. Jednotlivé typy Fumagů lze míchat vzájemně mezi sebou. Nelze míchat s hnojivy obsahujícími fosfor.

Dávkování

4–5 kg/ha hnojiva zředěné vodou v množství 200–800 l/ha podle t ypu postřikovače a stavu porostu.
U zeleniny a víceletých plodin se doporučuje aplikaci po 14–21 dnech opakovat.
Vícenásobná aplikace a vyšší koncentrace hnojiva zlepšuje zdravotní stav rostlin – fungicidní účinek.

Před plněním do postřikovače se hnojivo důkladně rozmíchá. Jednorázové předávkování hnojiva není fytotoxické.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č.1779