INFOSFOR® 900

Rozsah a způsob použití

INFOSFOR 900® je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu fosforu se současným dodáním dusíku. Fosfor je nepostradatelný prvek jak pro přenos energie, tak pro další nezbytné biochemické reakce ovlivňující zejména tvorbu semen. Na nedostatek fosforu jsou nejcitlivější rostliny v rané fázi růstu.

Dusík N - 10 %
Fosfor P2O5 - 60 %

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Mák
 • Oves
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Zelenina
 • Žito

Vytrvalá:

 • Bobuloviny
 • Jahody
 • Lesní porosty a školky
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin.
Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

1,5 kg/ha nebo 3 kg/ha, 12 aplikace za vegetaci Koncentrace: 0,2–1 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek. Dávku lze ředit vodou od 150 l do 1000 l dle typu postřikovače.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. O929