INFOSFOR® Měď

Rozsah a způsob použití

INFOSFOR® Měď je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu fosforu a mědi se současným dodáním dusíku. Fosfor je nepostradatelný prvek jak pro přenos energie, tak pro další nezbytné biochemické reakce ovlivňující zejména tvorbu semen. Na nedostatek fosforu jsou nejcitlivější rostliny v rané fázi růstu.

Dusík N - 9 %
Fosfor P2O5 - 55 %
Měď Cu - 1 %

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Hořčice
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Květiny
 • Léčivé a aromatické rostliny
 • Len
 • Luskoviny
 • Mák
 • Oves
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Zelenina
 • Žito

Vytrvalá:

 • Bobuloviny
 • Chmel
 • Jahody
 • Jeteloviny
 • Lesní porosty a školky
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin.
Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

1,09 kg/ha nebo 2,18 kg/ha, 12 aplikace za vegetaci Koncentrace: 0,2–1 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek. Dávku lze ředit vodou od 110 l do 1000 l dle typu postřikovače.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. O920