LAMAG® Bór

Rozsah a způsob použití

Lamag® Bór je listové suspenzní hnojivo s kurativním účinkem, odstraňující latentní i zjevný nedostatek hořčíku a bóru. Opakovaná aplikace zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám. Bór zvyšuje cukernatost, odolnost proti suchu a mrazuvzdornost. Je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin. Největší výnosový efekt je u plodin náročných na hořčík a bór.

Bór B - 0,5 %
Hořčík MgO - 16 %
pH 8,5 - 12,0

Balení

Jednoletá:

 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Květiny
 • Léčivé a aromatické rostliny
 • Mák
 • Oves
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Žito

Vytrvalá:

 • Jeteloviny
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období nejbujnějšího růstu rostlin. Hnojivo je možné aplikovat s kapalnými dusíkatými hnojivy např. DAM 390, nedoporučuje se míchat s hnojivy obsahujícími fosfor.

Dávkování

4–5 kg/ha zředěné vodou v množství 50–1000 l/ha podle typu postřikovače a stavu porostu.
Pro jednotné plodiny se doporučuje aplikaci po 14–21 dnech opakovat, pro víceleté aplikovat opakovaně současně s běžně prováděnou ochranou.
Před použitím se hnojivo rozmíchává a za stálého míchání se nalévá do vody. Během aplikace je nutné hnojivo stále míchat.
Jednorázové předávkování hnojiva není fytotoxické.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních neporušených obalech, v suchých uzamykatelných skladech při teplotě
od +8 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 0595

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.