LAMAG® Dusík

Rozsah a způsob použití

LAMAG® Dusík je listové suspenzní hnojivo s kurativním účinkem, odstraňující latentní i zjevný nedostatek hořčíku a dusíku. Opakovaná aplikace zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám. Je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin. Největší výnosový efekt je u plodin náročných na hořčík a dusík.

Dusík N - 16 %
Hořčík MgO - 16 %
pH 9,5 - 10,5

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Květiny
 • Léčivé a aromatické rostliny
 • Mák
 • Oves
 • Pšenice
 • Žito

Vytrvalá:

 • Lesní porosty a školky
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období nejbujnějšího růstu rostlin. Hnojivo je možné aplikovat s kapalnými dusíkatými hnojivy (např. DAM 390), nedoporučuje se míchat s hnojivy obsahujícími fosfor.

Dávkování

4–5 kg/ha zředěné vodou v množství 50–1000 l/ha podle typu postřikovače a stavu porostu.
Pro jednotné plodiny se doporučuje aplikaci po 14–21 dnech opakovat, pro víceleté aplikovat opakovaně současně s běžně prováděnou ochranou.
Před použitím se hnojivo rozmíchává a za stálého míchání se nalévá do vody. Během aplikace je nutné hnojivo stále míchat.
Jednorázové předávkování hnojiva není fytotoxické.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních neporušených obalech, v suchých uzamykatelných skladech při teplotě od +8 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 0569

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.