LAMAG® Molybden

Rozsah a způsob použití

LAMAG® Molybden je listové suspenzní hnojivo s kurativním účinkem, odstraňující latentní i zjevný nedostatek hořčíku a molybdenu. Opakovaná aplikace zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám. Je možné použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin. Největší výnosový efekt je u plodin náročných na hořčík a molybden.

Hořčík MgO - 16 %
Molybden Mo - 1 %
pH 8,5 - 10,5

Balení

Jednoletá:

  • Cukrovka
  • Mák
  • Oves
  • Pšenice
  • Zelenina

Vytrvalá:

  • Chmel
  • Lesní porosty a školky
  • Ovocné stromy
  • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období nejbujnějšího růstu rostlin. Hnojivo je možné aplikovat s kapalnými dusíkatými hnojivy DAM 390, močovina. Nedoporučuje se míchat s hnojivy obsahujícími fosfor.

Dávkování

4–5 kg/ha hnojiva zředěné vodou v množství 50–1000 l/ha podle typu postřikovače a stavu porostu. U víceletých plodin se doporučuje aplikaci po 14–21 dnech opakovat.
Před plněním do postřikovače se hnojivo důkladně rozmíchá.
Jednorázové předávkování hnojiva není fytotoxické.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 0594

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.