LAMAG® Vápník 5

Rozsah a způsob použití

LAMAG® Vápník 5 je listové suspenzní hnojivo s kurativním účinkem, odstraňující latentní i zjevný nedostatek hořčíku a vápníku. Opakovaná aplikace zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám. Hnojivo je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin. Nejvyšší výnosový efekt je u plodin náročných na hořčík a vápník.

Hořčík MgO - 16 %
Vápník CaO - 5 %
pH 9,5 - 10,5

Balení

Jednoletá:

  • Cukrovka
  • Ječmen
  • Len
  • Řepka ozimá
  • Slunečnice
  • Zelenina

Vytrvalá:

  • Ovocné stromy
  • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období nejbujnějšího růstu rostlin. Hnojivo je možné aplikovat s kapalnými dusíkatými hnojivy, např. DAM 390, roztok močoviny, nedoporučuje se míchat s hnojivy obsahujícími fosfor.

Dávkování

4–5 kg/ha zředěné vodou v množství 80 až 1000 litrů. Při vyšší koncentraci hnojiva (5 %) snižuje u jabloní výrazně strupovitost.
Před použitím se hnojivo důkladně rozmíchá.
Jednorázové předávkování hnojiva není fytotoxické.
Postřik je možno po 10–14 dnech opakovat součastně s běžně prováděnou ochranou rostlin.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 0635

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.