MicroStim® – Ječmen

Rozsah a způsob použití

MicroStim – Ječmen je listové kapalné hnojivo pro optimální dodání mikroprvků jarnímu ječmenu.

Bór 0,38 % (5 g/l)
Mangan 2,31 % (30 g/l)
Měď 1,92 % (25 g/l)
Molybden 1,31 % (17 g/l)
Zinek 1,54 % (20 g/l)
Hustota 1,29 kg/l
pH 8 - 10

Balení

Jednoletá:

  • Ječmen

MicroStim – Ječmen je kapalné hnojivo určené  k aplikaci na list. Hnojivo je určené k dodání mikroprvků potřebných pro optimální růst a zvýšení výnosů obilnin, především sladovnického jarního ječmene. Přihnojení mikroprvky jako jsou bór, měď, mangan, molybden a zinek je zásadní pro úspěšné pěstování ječmene, kdy každý má svou specifickou roli v jeho růstu a vývoji. Bór je důležitý v transportu cukrů do zrna a podílí se na tvorbě buněčné stěny. Zinek a měď mají nezastupitelnou roli v řadě enzymatických reakcí a minimalizují dopad stresu způsobeného suchem. Mangan je nezbytný pro správnou funkci fotosyntézy a molybden je důležitý v redukci nitrátů a následného zabudování dusíku do organických sloučenin. Hnojivo obsahuje prvky ve formách, které jsou rychle přístupné a minimalizující možnost vytvoření sraženiny v kombinaci s přípravky na ochranu rostlin/rostlinnými biostimulanty/hnojivy. Hnojivo je vhodné použít ve všech systémech pěstování, zejména pak v intenzivních.

Kovy jsou obsaženy ve formě chelátů, bór jako borethanolamin a molybden jako molybdenan amonný. Hnojivo neobsahuje sodík. Doprovodné ionty chelátů jsou NH4+ a K+.

Dávkování

0,5–1,5 l/ha. Hnojivo je určeno k listové aplikaci v porostech jarního ječmene. Pro určení správné aplikační dávky je potřeba vycházet z rozborů rostlin a půd, citlivosti rostlin k možné fytotoxicitě a klimatických podmínek. U dávek vyšších jak 1 l/ha se doporučuje dělit dávku v intervalu 14–21 dní.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +7 do +30 °C.

 

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.