MicroStim® – Řepka

Rozsah a způsob použití

MicroStim – Řepka je listové kapalné hnojivo pro optimální dodání mikroprvků řepce a hořčici.

Bór 2,74 % (36 g/l)
Mangan 2,28 % (30 g/l)
Měď 0,76 % (10 g/l)
Molybden 0,61 % (8 g/l)
Zinek 1,52 % (20 g/l)
Hustota 1,31 kg/l
pH 8 - 10

Balení

Jednoletá:

  • Hořčice
  • Řepka ozimá

MicroStim – Řepka je kapalné hnojivo určené  k aplikaci na list. Hnojivo je určené k dodání mikroprvků potřebných pro optimální růst a zvýšení výnosů řepky a hořčice. Přihnojení mikroprvky jako jsou bór, měď, mangan, molybden a zinek je zásadní pro úspěšné pěstování olejnin kdy každý má svou specifickou roli v jejich růstu a vývoji. Bór je nezbytný pro tvorbu buněčných stěn a transport asimilátů, zatímco měď hraje klíčovou roli v metabolismu dusíku a tvorbě chlorofylu, což je zásadní pro fotosyntézu. Mangan je zapojen do procesů fotosyntézy a dýchání, ovlivňuje tak růst a vývoj rostlin. Molybden je nezbytný pro redukci nitrátů, což je klíčové pro tvorbu bílkovin a další metabolické procesy. Zinek je důležitý pro tvorbu enzymů a regulaci růstu rostlin a fertilitu pylu. Hnojivo obsahuje prvky ve formách, které jsou rychle přístupné a minimalizující možnost vytvoření sraženiny v kombinaci s přípravky na ochranu rostlin/rostlinnými biostimulanty/hnojivy. Hnojivo je vhodné použít ve všech systémech pěstování, zejména pak v intenzivních.

Kovy jsou obsaženy ve formě chelátů, bór jako borethanolamin a molybden jako molybdenan amonný. Hnojivo neobsahuje sodík. Doprovodné ionty chelátů jsou NH4+ a K+.

Dávkování

0,5–1,5 l/ha. Hnojivo je určeno k listové aplikaci v porostech řepky a hořčice. Pro určení správné aplikační dávky je potřeba vycházet z rozborů rostlin a půd, citlivosti rostlin k možné fytotoxicitě a klimatických podmínek. U dávek vyšších jak 1 l/ha se doporučuje dělit dávku v intervalu 14–21 dní.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +7 do +30 °C.

 

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.