SULFIKA® SNP

Rozsah a způsob použití

SULFIKU® SNP lze aplikovat v každé vývojové fázi rostlin na všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin pro odstraňování latentního i zjevného nedostatku síry a fosforu. Nejlépe se osvědčuje její použití v rané vývojové fázi a v období největšího růstu, kdy se rovněž dobře využije fungicidní efekt hnojiva.

Dusík N - 4 %
Fosfor P2O5 - 13 %
Síra S elementární - 25 %
pH 6 - 7,5

Balení

Jednoletá:

  • Brambory
  • Cukrovka
  • Ječmen
  • Kukuřice
  • Mák
  • Oves
  • Pšenice
  • Řepka ozimá
  • Slunečnice
  • Žito

Hnojivo je možné aplikovat s kapalnými dusíkatými hnojivy (DAM 390, roztok močoviny). Nedoporučuje se míchat s hnojivy obsahujícími hořčík a vápník.

Působení

Síra má vliv na metabolismus dusíku a je nepostradatelným prvkem pro biosyntézu bílkovin. Síra je součástí aminokyselin, enzymů, vitamínů, glykosidů a dalších sloučenin, které ovlivňují rostlinné obranné mechanismy. Nedostatek síry se negativně projevuje již od raných fází růstu až do dozrávání a významně snižuje produkci plodin a jejich kvalitu. Fosfor je nepostradatelný prvek jak pro přenos energie tak pro další nezbytné biochemické reakce ovlivňující zejména tvorbu semen. Na nedostatek fosforu jsou nejcitlivější rostliny v rané fázi růstu.

Způsob aplikace a dávkování

4–5 kg/ha, po 14–21 dnech lze postřik opakovat.
Jednorázové předávkování hnojiva není fytotoxické.
Vyšší dávka hnojiva posiluje fungicidní účinek.
Doporučenou dávku hnojiva lze ředit vodou od 100 l/ha do 1000 l/ha dle typu postřikovače a stavu porostu.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 1275

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.