CARBON NPK+B+Zn

Rozsah a způsob použití

CARBON NPK+B+Zn je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu fosforu, draslíku, dusíku se součastným dodáním bóru, zinku a uhlíku. CARBON NPK+B+Zn je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Bór B - 2 %
Draslík K2O - 6 %
Dusík N - 4 %
Fosfor P2O5 - 9 %
Uhlík C - 2 %
Zinek Zn - 2 %
Hustota 1,35 kg/l
pH 7 - 9

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Hořčice
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Mák
 • Oves
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Žito

Vytrvalá:

 • Lesní porosty a školky
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

4 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,2–1,5 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek.

U rostlin náročných na fosfor, draslík, bór a zinek se doporučuje aplikaci během vegetace 1–2x opakovat.

Obiloviny 1. dávka − fáze odnožování
2. dávka − fáze sloupkování až zač. metání
4 l/ha
4 l/ha
Mák fáze přízemní růžice až butonizace 4 l/ha nebo 2×2 l/ha
Cukrovka od 4. pravého listu do fáze vrcholení růstu 4 l/ha nebo 2×2 l/ha
Slunečnice od 5. páru pravých listů do počátku kvetení 4 l/ha
Brambory při výšce 15 cm až do fáze plného růstu 1–2×4 l/ha
Kukuřice od 4. do 8. listu 1–2×4 l/ha
Ovocné stromy po odkvětu do fáze tvorby plodů 0,2–0,5 %
Réva vinná 1. dávka ve stádiu 4. listu
2. dávka před květem
0,2–0,5 %
0,2–0,5 %
Zelenina fáze plného růstu 0,2–0,5 %
Lesní porosty fáze plného růstu 0,2–0,5 %

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +25 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 4485