CARBONBOR® 200

Rozsah a způsob použití

CARBONBOR® 200 je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu bóru a se současným dodáním uhlíku. CARBONBOR® 200 je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Bór B - 13 %
Uhlík C - 6 %
Hustota 1,5 kg/l
pH 7 - 9

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Hořčice
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Mák
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Zelenina

Vytrvalá:

 • Lesní porosty a školky
 • Réva vinná

CARBONBOR 200 je možno kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Ozimá řepka 

1. aplikace na podzim s morforegulátorem a Sulfikou SNP

2. aplikace na jaře v období začátku dlouživého růstu

Cukrovka od fáze 6. – 8. listu do fáze vrcholení růstu
Slunečnice od zapojení řádku do období před květem
Brambory od 5. páru pravých listů do počátku kvetení
Slunečnice od 4. – do 6. listu
Réva vinná  1. aplikace ve stádiu 4. listu,
2. aplikace před květem
Jádroviny časně na jaře po odkvětu

Dávkování

1–1,5 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,1–1,0 % dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek.
U rostlin náročných na bór se doporučuje aplikaci během vegetace 2–3x opakovat.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +7 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 4176

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.

UPOZORNĚNÍ: Hnojivo před použitím důkladně promíchat!