CARBONBOR® Si

Rozsah a způsob použití

CARBONBOR® Si je listové hnojivo s kurativním účinkem s možností odstranění latentního i zjevného deficitu bóru a se současným dodáním křemíku a uhlíku. Bór má význam v látkovém a energetickém metabolismu rostlin.Zvyšuje kvalitu pylu a odolnost proti mrazu. Křemík má pozitivní vliv na zdravotní stav rostlin a na zvýšení odolnosti proti poléhání (zpevnění buněčných stěn). Uhlík má pozitivní vliv na dynamiku fotosyntézy, tvorbu cukrů a aminokyselin. CARBONBOR® Si je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin.

Bór B - 5 %
Křemík SiO2 - 1 %
Uhlík C - 7 %
Hustota 1,3 kg/l
pH 8,5 - 10,5

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Hořčice
 • Ječmen
 • Len
 • Mák
 • Oves
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Zelenina
 • Žito

Vytrvalá:

 • Jeteloviny
 • Lesní porosty a školky
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. Lze je kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, po konzultaci s jeho výrobci.

Dávkování

1,5–2 l/ha. Doporučená koncentrace: 0,2–1% dle stavu, citlivosti plodin a klimatických podmínek. Dávku lze ředit vodou od 200 l do 1000 l dle typu postřikovače. Doporučená aplikace 1–3x za vegetaci.

Obiloviny 1,5–2 l/ha
Olejniny a okopaniny 2 l/ha
Ovocné stromy 2 l/ha
Réva vinná 2 l/ha
Lesní porosty 2 l/ha
Školky 2 l/ha

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +7 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 4198