MicroStim® – Cu

Rozsah a způsob použití

MicroStim - Cu je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu mědi.

Měď Cu - 9 %
Hustota 1,3 kg/l
pH 6 - 8

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Oves
 • Pšenice
 • Slunečnice
 • Žito

Vytrvalá:

 • Chmel
 • Lesní porosty a školky
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

MicroStim – Cu je kapalné hnojivo určené primárně k aplikaci na list, ale je možné jej aplikovat i do půdy, závlahové vody nebo výživového roztoku. Hnojivo je určené k odstranění latentního i zjevného deficitu mědi. Měď je v rostlině nezbytná při oxidačně-redukčních procesech a je součástí řady proteinů potřebných v enzymatických reakcí. Účastní se fotosyntézy, respirace, dusíkatého metabolismu a ochrany rostliny před stresem způsobeného suchem. Deficit se vyskytuje především na půdách s nízkou zásobou mědi a s vysokým obsahem organické hmoty, která měď imobilizuje. Její nedostatek se projevuje převážně u obilnin a to již po odnožování. Dochází k zesvětlení a zasychání apikálních listů, omezení růstu internodií a v případech silného nedostatku i k redukci generativních orgánů. U jednoděložných rostlin mohou být klasy hluché a bez vymetání, u dvouděložných dochází k redukci počtu a velikosti květů.

Hnojivo neobsahuje sodík. Doprovodný iont chelátu je NH4+.

Dávkování

0,5–1,5 l/ha. Hnojivo je určeno k listové aplikaci v porostech náročných na měď nebo vykazující deficit mědi. Pro určení správné aplikační dávky je potřeba vycházet z rozborů rostlin a půd, citlivosti rostlin k možné fytotoxicitě a klimatických podmínek. U dávek vyšších jak 1 l/ha se doporučuje dělit dávku v intervalu 14–21 dní.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +7 do +30 °C.

 

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.