MicroStim® – Fe

Rozsah a způsob použití

MicroStim - Fe je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu železa.

Železo Fe - 6 %
Hustota 1,3 kg/l
pH 6-8

Balení

Vytrvalá:

  • Chmel
  • Okrasné trávníky
  • Ovocné stromy
  • Réva vinná

MicroStim – Fe je kapalné hnojivo určené primárně k aplikaci na list, ale je možné jej aplikovat i do půdy, závlahové vody nebo výživového roztoku. Hnojivo je určené k odstranění latentního i zjevného deficitu železa. Železo má nezastupitelnou funkci v řadě enzymatických reakcí, slouží jako přenašeč elektronů u mnoha metabolických procesů a účastní se tvorby chlorofylu. Z důvodu nízké mobility železa v rostlině je vhodné postřik pravidelně opakovat. Deficit se projevuje především na alkalických a karbonátových půdách. Jeho nedostatek se projevuje omezenou tvorbou chlorofylu u nejmladších listů, které jsou světle zelené až žluté. Chloróza postihuje celý list až na nervaturu, která si ponechává zelené zbarvení.

Hnojivo neobsahuje sodík. Doprovodný iont chelátu je NH4+.

Dávkování

0,5–1,5 l/ha. Hnojivo je určeno k listové aplikaci v porostech náročných na železo nebo vykazující deficit železa. Pro určení správné aplikační dávky je potřeba vycházet z rozborů rostlin a půd, citlivosti rostlin k možné fytotoxicitě a klimatických podmínek. U dávek vyšších jak 1 l/ha se doporučuje dělit dávku v intervalu 14–21 dní.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +7 do +30 °C.

 

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.