MicroStim® – Mn

Rozsah a způsob použití

MicroStim - Mn je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu manganu.

Mangan Mn - 6 %
Hustota 1,3 kg/l
pH 6 - 8

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Hořčice
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Mák
 • Oves
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Žito

Vytrvalá:

 • Chmel
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

MicroStim – Mn je kapalné hnojivo určené primárně k aplikaci na list, ale je možné jej aplikovat i do půdy, závlahové vody nebo výživového roztoku. Hnojivo je určené k odstranění latentního i zjevného deficitu manganu. Mangan je v rostlině významný především díky jeho schopnosti měnit oxidační číslo a účastní se proto řady oxidačně-redukčních reakcí. Nezastupitelnou roli má v aktivaci enzymů v Krebsově cyklu a ve fotolýze vody během fotosyntézy. Dále se účastní syntézy bílkovin, vitamínů a glycidů. Deficit se projevuje především na písčitých půdách se zásaditým pH nebo po vápnění půd. Jeho nedostatek se projevuje chlorózou u středně starých listů, kdy nervatura zůstává zelená. Dále má nedostatek manganu dopad na snížení aktivity fotosyntézy a syntézy bílkovin, což má za následek omezení růstu a kvality produkce.

Hnojivo neobsahuje sodík. Doprovodný iont chelátu je K+.

Dávkování

0,5–1,5 l/ha. Hnojivo je určeno k listové aplikaci v porostech náročných na mangan nebo vykazující deficit manganu. Pro určení správné aplikační dávky je potřeba vycházet z rozborů rostlin a půd, citlivosti rostlin k možné fytotoxicitě a klimatických podmínek. U dávek vyšších jak 1 l/ha se doporučuje dělit dávku v intervalu 14–21 dní.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +7 do +30 °C.

 

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.