MicroStim® – Mo

Rozsah a způsob použití

MicroStim - Mo je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu molybdenu.

Molybden Mo - 9 %
Hustota 1,1 kg/l
pH 6-8

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Ječmen
 • Luskoviny
 • Mák
 • Oves
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Zelenina
 • Žito

Vytrvalá:

 • Chmel
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

MicroStim – Mo je kapalné hnojivo určené primárně k aplikaci na list, ale je možné jej aplikovat i do půdy, závlahové vody nebo výživového roztoku. Hnojivo je určené k odstranění latentního i zjevného deficitu molybdenu. Molybden má pozitivní vliv na snížení obsahu nitrátů v rostlině a jejich přeměnu na amonnou formu a následné zabudování do organických sloučenin. Dále je nezbytný pro hlízkové bakterie při fixaci vzdušného dusíku. Deficit se projevuje především na kyselých půdách, kde je vázán na jílové minerály a uhličitany, za tvorby nerozpustných sloučenin. Z důvodu vysoké mobility molybdenu v rostlině, může se projevit jeho nedostatek na celé nadzemní části. Běžné jsou však projevy deficitu molybdenu na mladších listech. Symptomy mohou být zaměnitelné s nedostatkem dusíku. Deficit se projevuje světlezeleným až žlutozeleným zbarvením listů a stonků od vegetačního vrcholu. U brukvovitých plodin dochází ke stáčení listů do lžícovitého tvaru a redukci listové čepele. U košťálovin může dojít k vyslepnutí srdéčka, kdy rostlina nevytváří květenství – růžici.

Hnojivo neobsahuje sodík. Doprovodný iont soli je NH4+.

Dávkování

0,5–2 l/ha. Hnojivo je určeno k listové aplikaci v porostech náročných na molybden nebo vykazující deficit molybdenu. Pro určení správné aplikační dávky je potřeba vycházet z rozborů rostlin a půd, citlivosti rostlin k možné fytotoxicitě a klimatických podmínek. U dávek vyšších jak 1 l/ha se doporučuje dělit dávku v intervalu 14–21 dní.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +7 do +30 °C.

 

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.