MicroStim® – Zn

Rozsah a způsob použití

MicroStim - Zn je listové hnojivo s možností odstranění latentního i zjevného deficitu zinku.

Zinek Zn - 9 %
Hustota 1,3 kg/l
pH 6-8

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Hořčice
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Mák
 • Oves
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Žito

Vytrvalá:

 • Chmel
 • Ovocné stromy
 • Réva vinná

MicroStim – Zn je kapalné hnojivo určené primárně k aplikaci na list, ale je možné jej aplikovat i do půdy, závlahové vody nebo výživového roztoku. Hnojivo je určené k odstranění latentního i zjevného deficitu zinku. Zinek je v rostlině nezbytný díky jeho schopnosti formovat čtyřvazné komplexy s dusíkem, kyslíkem, příležitostně také s ligandy síry a hraje tak významnou roli v enzymatických reakcí. Účastní se metabolismu nukleových kyselin, aminokyselin, sacharidů a ochrany rostliny před stresem způsobeného suchem. Deficit se projevuje především na silně kyselých a zásaditých půdách, kde je vázán na jílové minerály a uhličitany, za tvorby nerozpustných sloučenin. Prvotními znaky nedostatku zinku v rostlině je snížená biosyntéza chlorofylu a auxinu. Typický je zakrslý růst z důvodu zkrácení internodií, zmenšení velikostí nových listů a listových růžic. Dále se na listech mezi žilnatinami vytvářejí světlé až bílé skvrny. V chlorotických pásech se objevují červenohnědé nekrotické skvrny, které se zvětšují a listy následně odumírají.

Hnojivo neobsahuje sodík. Doprovodný iont chelátu je NH4+.

Dávkování

0,5–1,5 l/ha. Hnojivo je určeno k listové aplikaci v porostech náročných na zinek nebo vykazující deficit zinku. Pro určení správné aplikační dávky je potřeba vycházet z rozborů rostlin a půd, citlivosti rostlin k možné fytotoxicitě a klimatických podmínek. U dávek vyšších jak 1 l/ha se doporučuje dělit dávku v intervalu 14–21 dní.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +7 do +30 °C.

 

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.