SULFIKA® SB–C

Rozsah a způsob použití

SULFIKU® SB-C lze aplikovat v každé vývojové fázi rostlin na většinu pěstovaných jednoletých a víceletých plodin pro odstraňování latentního i zjevného nedostatku síry a bóru. Nejlépe se osvědčuje její použití v rané vývojové fázi a v období největšího růstu, kdy se rovněž dobře využije fungicidní efekt hnojiva.

Bór B - 4 %
Síra S elementární - 35 %
Uhlík C - 2 %
pH 7,5 - 9

Balení

Jednoletá:

  • Brambory
  • Cukrovka
  • Hořčice
  • Mák
  • Řepka ozimá
  • Slunečnice

Hnojivo je možné aplikovat s kapalnými dusíkatými hnojivy (DAM 390, roztok močoviny).

Působení

Síra má vliv na metabolismus dusíku a je nepostradatelným prvkem pro biosyntézu bílkovin; je také součástí aminokyselin, enzymů, vitamínů, glykosidů a dalších sloučenin, které ovlivňují rostlinné obranné mechanismy. Nedostatek síry se negativně projevuje již od raných fází růstu až do dozrávání a významně snižuje výnos plodin a jejich kvalitu. Dochází ke snížení obsahu hlavních složek rostlin: olejů, cukrů, škrobů apod. (u olejnin, cukrovky, brambor aj.).

Bór je důležitý pro transport asimilátů z chloroplastů a listů do zásobních orgánů, podporuje výstavbu a stabilitu buněčné blány, má význam na tvorbu generativních orgánů, podporuje vyšší osmotický tlak a tím zvyšuje odolnost rostlin proti nízkým teplotám. Nedostatek bóru zhoršuje skladovatelnost plodin.

Dávkování

Doporučenou dávku hnojiva 4–5 kg/ha lze ředit vodou od 200 l/ha do 1000 l/ha dle typu postřikovače a stavu porostu. U víceletých plodin se doporučuje aplikaci po 14–21 dnech opakovat.

U ozimé řepky se doporučuje během vegetace dávku rozdělit na 2×2,5 kg/ha.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 1751

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.