SULFIKA® SNP+Zn

Rozsah a způsob použití

SULFIKA® SNP+Zn lze aplikovat v každé vývojové fázi rostlin na všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin pro odstranění latentního i zjevného nedostatku síry a fosforu. Nejlépe se osvědčuje použití v rané vývojové fázi a v období největšího růstu, kdy se rovněž dobře využije vedlejší fungicidní efekt síry.

Dusík N - 4 %
Fosfor P2O5 - 13 %
Síra S - 20 %
Zinek Zn - 2,5 %
pH 5,5 - 7,5

Balení

Jednoletá:

 • Brambory
 • Cukrovka
 • Hořčice
 • Ječmen
 • Kukuřice
 • Mák
 • Oves
 • Pšenice
 • Řepka ozimá
 • Slunečnice
 • Žito

Vytrvalá:

 • Chmel
 • Lesní porosty a školky
 • Réva vinná

Hnojivo je možné aplikovat s dusíkatými kapalnými hnojivy, např. DAM 390, roztokem močoviny. Nedoporučuje se míchat s hnojivy obsahujícími hořčík, vápník.

Působení

Síra má vliv na metabolismus dusíku a je nepostradatelným prvkem pro biosyntézu bílkovin. Síra je součástí aminokyselin, enzymů, vitamínů, glykosidů a dalších sloučenin, které ovlivňují rostlinné obranné mechanismy. Nedostatek síry se negativně projevuje již od raných fází růstu až do dozrávání a významně snižuji produkci plodin a jejich kvalitu. Fosfor je nepostradatelný prvek jak pro přenos energie, tak pro další nezbytné biochemické reakce ovlivňující zejména tvorbu semen. Na nedostatek fosforu jsou nejcitlivější rostliny v rané fázi růstu. Zinek má pozitivní vliv na tvorbu kořenového systému, zvyšuje intenzitu fotosyntézy a podílí se na zvýšení odolnosti rostlin proti negativním vlivům (sucho, kroupy, poškození pesticidy aj).

Dávkování

Doporučené dávky hnojiva, uvedené níže, lze ředit vodou od 100 l/ha do 1000 l/ha dle typu postřikovače a stavu rostlin. Pokud máme k dispozici rozbory půdy a rostlin, upravíme dávkování na základě výsledků rozborů. Před plněním do postřikovače hnojivo důkladně rozmícháme. Během aplikace je nutné, aby míchadlo postřikovače bylo v činnosti.

Doporučená dávka pro jednoleté a víceleté plodiny: 45 kg/ha, po 1421 dnech lze postřik opakovat. Jednorázové předávkování hnojiva nemusí být fytotoxické.

Skladování

Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, při teplotě od +5 do +30 °C.

Rozhodnutí o registraci hnojiva

č. 4424